Nhụy hoa nghệ tây Saffron có an toàn không?

Câu hỏi của bạn cũng như của chính chúng tôi, đội ngũ kinh doanh:

Nhụy hoa nghệ tây Saffron có an toàn không?

Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để mang về tay người tiêu dùng Việt Nam sản phẩm tuyệt vời này. Công ty Saffron Việt Nam đã vượt nhiều khó khăn về địa lý và các thủ tục hành chính khó khăn đối với IRAN đang bị cấm vận.

Và đáp ứng lại kỳ vọng, nhụy hoa nghệ tây chúng tôi nhập khẩu là sản phẩm tuyệt đối an toàn. Dưới đây là các chứng chỉ để minh chứng: “Chúng tôi chỉ cung cấp nhụy hoa nghệ tây Saffron an toàn!”

Từ các chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ nhà nước ở IRAN, chứng chỉ quốc gia của Việt Nam, các tổ chức an toàn trên thế giới. Họ đều công nhận và cấp chứng chỉ cho sản phẩm của chúng tôi là: Saffron an toàn!

5/5 - (3 bình chọn)